ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

  • Δασοτεχνικά Έργα
  • Αρχιτεκτονική Τοπίου
  • Ανάπλαση & Συντήρηση Πρασίνου
  • Αποκατάσταση Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Καθαρισμός Βλάστησης & Εκχόρτωση
  • Αποψίλωση & Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων
  • Κλαδεύσεις & Κοπή Υψηλών Δέντρων

Εντομολογικές- Φυτοπαθολογικες
Επιστημονικές Συμβουλές
20 χρόνια εμπειρίας


ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες Διαχείρισης Δασών & Υλοτομίας
Μελέτες Δασικής Αναψυχής
Μελέτες Διαχείρισης Ορεινών Βοσκοτόπων
Μελέτες Αντιπυρικής Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων
Μελέτες Χειμάρρων & Ορεινής Υδρονομίας
Μελέτες Αναδασώσεων
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Οικονομοτεχνικές Μελέτες Δασικών Εκτάσεων
Φυτοτεχνικές Μελέτες & Αρχιτεκτονική Τοπίου
Περιβαλλοντικές Μελέτες – Περιβαλλοντολογική Παρακολούθηση
Πραγματογνωμοσύνες – Εκτιμήσεις

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων
Αποτύπωση – Χάραξη
Έλεγχοι Οικοπέδων
Χορήγηση Αεροφωτογραφιών

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - GIS

Ψηφιοποίηση Δεδομένων
Δημιουργία & Διαχείριση Γεωχωρικών Βάσεων Δεδομένων
Απομακρυσμένη Διαχείριση Δεδομένων
Διαδικτυακές Πύλες

Δασική Χαρτογράφηση
Μελέτες Δασικού Κτηματολογίου
Σύνταξη Διαχειριστικών Χαρτών
Θεματική Ψηφιακή Χαρτογράφηση
Μελέτες Φωτοερμηνείας
Φωτογραμμετρία – Τηλεπισκόπηση
Χορήγηση Αεροφωτογραφιών
Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)